Velkommen til Hauge Gartneri

Me har nå sjølvbetjening i gartneriet. Åpent frå 12 til 18 kvar dag. Begrensa utval.