Velkommen til Hauge Gartneri

Nemesia, Spanske Margerittar og roser

Me har starta planlegginga av årets sesong. Dei første frøa er allereie sådde, medan stiklingane er venta i hus i veke 8.

Til årets sesong treng me hjelp i gartneriet, og me søkjer etter kandidatar til følgjande stillingar:

Salshjelp i gartneri

Me søker salsmedarbeidar, gjerne ungdom (min 16 år) eller student, i mai og juni. Arbeidet består i sal av blomster og andre gartnerivarer. Andre førefallande arbeidsoppgåver må påreknast.

Må kunne snakka norsk.

Erfaring med sal/service-arbeid er ønskeleg

Moglegheit for anna arbeid etter sesongslutt i gartneriet (arbeid med stell av frukttre og hausting av frukt). Arbeidsperiode og omfang: 27.april til 9.juni (tentativt), 2-3 ettermiddagar pr veke + laurdag (evt søndag)., totalt 10-15 timar pr veke.

Haustehjelp moreller

Hauge Gartneri søker etter hjelp til innhausting av moreller. Morell-trea står under plastdekke og ein er beskytta mot vær og vind.

Må vera effektiv og nøye med stå på-vilje og godt humør.

Må vera 16 år eller eldre

Kunne snakke norsk og/eller engelsk

Prøvetid er 3 dagar.

Oppstart ca 20.juli og sesongen varer til ca 15. august

Arbeidstid 0700 -1500 måndag til fredag (kan variera etter vær og behov)

Felles for alle stillingar:

Viss du er interessert, send ein kortfatta søknad til Johannes Hauge, e-post johannes(at)hauge-gartneri.no. Ring Johannes på 90208164 ved spørsmål.