Velkommen til Hauge Gartneri

bracycomehC9wE3

Planlegginga av 2013-sesongen er godt i gang. Dei første frøa er sådd og stiklingar er undervegs.

Nettsiden er under arbeid. Me kjem tilbake med utfyllande informasjon etter kvart.

Leave a Reply