Vekenytt 2-2013 (9.mai 2013)

Med varmare ver og temperaturar rundt 10 grader vart det straks meir liv og røre i gartneriet. Det er tydeleg dette folk har venta på. Det skulle nå vera trygt å plante ut dei aller fleste sortane.

 CIMG0631

Hugs å klargjør krukker og kar før planting (bed treng også ettersyn). Dette er arbeide du vil ha mykje igjen for utover i sesongen. Klikk deg inn på TIPS viss du vil vite meir.

CIMG0614

Dei aller fleste plantene i gartneriet er nå i startfasen når det gjeld bløming. Du vil også finna sortar som endå står i knoppstadiet. Men du treng ikkje vera redd for å plante desse heller dersom det er nokre av dei du vil ha. For plantene sin del er det bare ein fordel dersom dei kjem ut og starte etableringsfasen før bløminga  tek til.

CIMG0633Nytt av året er salatpotter med mange forskjellige salatar i same potte . Desse kan du hauste av gjennom heile sommaren. Dei er nå  klare for sal.  Pottene /bollene har også eit visst dekorativt preg over seg. Me sel også gresskarplanter og maisplanter. Morelltre har me og.

IMG_3321 IMG_3322 IMG_3319IMG_3324

Ta turen til Randøy!